Article | Te Wiki o Te Reo Māori 2017

Te Wiki o Te Reo Māori 2017

It’s Māori Language Week.

How about ordering your coffee in Te Reo today?

Image cred: Māori Language Commission

Image cred: Māori Language Commission

Message sent
Message could not be sent
|